Jádrové vrtání

Nabízíme realizaci jádrového vrtání.

Přejít na web dodavatele
 • Cena: dle rozsahu práce
 • Lokalita: Krupka

Další produkty dodavatele

Kotvení konstrukcí

Kotvení konstrukcí

Nabízíme kotvení konstrukcí.

 • Cena: dle rozsahu práce
 • Lokalita: Krupka
Demolice staveb

Demolice staveb

Pro zajištění maximální efektivity demoličních prací je žádoucí provádět demoliční práce diamantovou technikou v součinnosti s těžkou strojní technikou. Technologie diamantového vrtání a řezání je vhodné použít pro dělení rozměrných objektů na menší bloky především v těžko přístupných místech. Těžká...

 • Cena: Individuálně
 • Lokalita: Krupka
Popis obrázku

Injektáže a mikroinjektáže

Efektivní postup podinjektování pohybujících se podlahových desek v důsledku nekvalitně zhutněného podloží , oprav trhlin a jiných poškození betonových konstrukcí. Pro injektování se používají hmoty na bázi cementových a epoxidových směsí, přičemž nejvhodnější injektážní materiál je volen vždy dle p...

 • Cena: Individuálně
 • Lokalita: Krupka
Broušení, frézování, leštění podlahových povrchů

Broušení, frézování, leštění podlahových povrchů

Technologie vhodná pro úpravu průmyslových podlah, skladovacích ploch, teras nebo podlah v obytných prostorách. Úprava podlahových povrchů diamantovými nástroji od odstranění hrubých nerovností, přes vyrovnávání povrchu až po finální leštění a barevné tónování.

 • Cena: Individuálně
 • Lokalita: Krupka
Řezání lanovými pilami

Řezání lanovými pilami

Řezání lanovými pilami je moderní, vysoce efektivní technologií pro řezání stavebních konstrukcí. Limitujícím faktorem při dělení konstrukcí je výsledná hmostnost a rozměry jednotlivých dílů, u nichž musí být zajištěna možnost manipulace s následnou likvidací, odvozem, apod.

 • Lokalita: Krupka
Jádrové vrtání

Jádrové vrtání

Vysoká flexibilita této technologie umožňuje provádění prostupů do všech prvků stavebních konstrukcí - stěn, podlah, stropů, základů apod. Vrtat lze jak kolmo na konstrukci, tak pod různými úhly. Jsme schopni vyvrtat prostupy v rozmanité řadě průměrů od 10mm až po 900mm.

 • Lokalita: Krupka
Řezání betonu

Řezání betonu

Nabízíme řezání betonu.

 • Cena: dle rozsahu práce
 • Lokalita: Krupka
Popis obrázku

Hydroizolace a sanace vlhkého zdiva

Tato technologie umožňuje navrátit těžce promáčeným objektům a vodou poškozeným omítkám původní vzhled a funkčnost. Nejčastěji jsou hydroizolace využívány pro provádění vodorovných či svislých hydroizolačních clon. Realizaci hydroizolací provádíme ve spolupráci s výrobci izolačních materiálů REMMERS...

 • Cena: Individuálně
 • Lokalita: Krupka
Kotvení konstrukcí chemickými a mechanickými kotvami

Kotvení konstrukcí chemickými a mechanickými kotvami

Kotvení konstrukcí lze provádět prostřednictvím mechanických, nebo chemických kotev. Výběr vhodného způsobu kotvení není exaktně určitelný, je třeba individuálního přístupu, odborného vyjádření, popřípadě statického posudku a použití systémového řešení.

 • Lokalita: Krupka
Řezání pojízdnými řezačkami

Řezání pojízdnými řezačkami

Řezání pojízdnými řezačkami je efektivní a výkonná technologie. Nejčastěji se používá pro řezání drážek, dilatací či spár do podlah, nebo komunikací. Pojízdnými řezačkami lze řezat do hloubky až 500mm.

 • Lokalita: Krupka
Řezání stěnovými pilami

Řezání stěnovými pilami

Technologie stěnových pil s diamantovými kotouči umožňuje zhotovovat pravoúhlé a tvarově rozmanité otvory a prostupy v rozličných konstrukčních prvcích. Dále tato technologie nachází zvláštního uplatnění při demolicích, oddělování konstrukcí a při opravách a rekonstrukcích.

 • Lokalita: Krupka

Kontakt

BBC - ŠOUN s.r.o.

Adresa
Komenského 272/39, 417 42 Krupka
E-mail
email
Web
http://www.bbcsoun.cz
Telefon
+420417822545, +420724313394 - p. Kučera

velká mapa

Kontaktní formulář