Produkty (nalezeno 25 produktů)

ATE CR, a.s. - EKOLOGICKÉ SLUŽBY OD ROKU 1994

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Ekologické poradenství

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Studny - výkop a betonářské práce

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Rekognoskace terénu a vytýčení vrtu

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Ekologický audit

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Monitoring půdy a horninového prostředí

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Technický dozor

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Odvodňování stavenišť

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Monitoring podzemních vod

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Likvidace odpadů

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Hydrogeologický průzkum, vsakovací průzkum

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Ekologické poradenství - Analýzy rizik

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Sanační práce

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Vyčištění vrtu a hydrodynamické zkoušky

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Projekční práce, studnařské práce

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Čištění studen

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Monitoring povrchových vod

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Revitalizace průmyslových zón

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Technické rekultivace

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice

Vystrojení vrtu

 • Lokalita : Praha 10, Záběhlice