Firmy (nalezeno 1 120 firem)

CHALUPA GGS s.r.o.

Adresa
Na Veselou 771/24, 266 01 Beroun
E-mail
email  
Web
http://www.chalupaggs.cz
Telefon
+420605700321

Firma poskytuje své služby širokému spektru zákazníků hlavně v oborech inženýrská geologie a hydrogeologie, provádíme také projektování staveb.

Diana Špinarová

Adresa
Skrýšov 38, 393 01 Pelhřimov
E-mail
email  
Web
http://www.geodezievysocina.cz
Telefon
+420565321929, +420607929180 - Špinarová

Firma se od r.1999 zabývá zaměřováním inženýrských sítí a katastrem nemovitostí ( geometrické plány,vytyčování hranic), poradenskou činností s tímto související, vypracování smlouvy o věcném břemenu, zprostředkování sepsání a vklad do katastru nemovitostí smlouvy kupní ,darovací nebo smlouvy o věcné...

GEO VM, s.r.o.

Adresa
Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříčí
E-mail
email  
Web
http://www.geovm.cz
Telefon
+420723367656

Nabízíme Vám geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Naše firma působí na trhu od roku 2002. Jsme společnost se sídlem ve Velkém Meziříčí. Služby poskytujeme především v kraji Vysočina. Náš tým tvoří pracovníci s dlouholetou praxí v oboru geodézie a katastru nemovi...

GROPUR s.r.o.

Adresa
Lysinská 1861, 143 00 Praha 12
E-mail
email  
Web
http://www.gropur.cz/
Telefon
+420602146765

Společnost Gropur poskytuje kvalitní služby v oblasti geodézie. Gropur je "mladá" kancelář a již od svého vzniku je více než rovnocenným soupeřem různým státním podnikům a geodetickým molochům, protože narozdíl od nich dokáže nabídnout nebývalou flexibilitu a individuální přístup ke každé ...

Ing. Petr Ulahel

Adresa
Úvalno 92, 793 91 Úvalno
E-mail
email  
Web
http://www.hydro-geo.cz/
Telefon
+420603434547

Nabídka hydrogeologických prací včetně projekční a poradenské činnosti. Vrtání studní. Naše služby: hydrologie, vrtané studny, projekční a posudková činnost, tepelná čerpadla, poradenská činnost, vodohospodářský projekt, čerpací zkouška, laboratorní analýzy, čištění studny, měření radonu.

Ing. Vladimír Čermák

Adresa
Kaštanová 1481, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
E-mail
email  
Web
http://www.profigeodet.cz
Telefon
+420603276230

Provádíme geodetické práce a související činnosti, jako je vytyčování vlastnických hranic, tvorba geometrických plánů, zaměřování a vytyčení staveb rodinných domů, výškopisné a polohopisné měření pro projektování a další zaměřování dle požadavků objednavatele.

Michal Červinka

Adresa
Hláska 36, 516 01 Liberk
E-mail
email  
Web
http://www.geodeziecervinka.cz
Telefon
+420608135850

Provádíme geometrické plány pro vyznačení budov, rozestavěných budov, jejich přístaveb či rozdělení nebo změnu hranice pozemku. Poskytujeme vytyčování vlastnických hranic pozemků, evidenci a správu nemovitého majetku či pomoc při tvorbě nového územního plánu. Nabízíme tvorbu mapových podkladů.

PERTICA CR, s.r.o.

Adresa
Labská 1148/2, 370 11 České Budějovice
E-mail
email  
Telefon
+420606658270

Provádíme geometrické plány, vytyčování pozemků, zaměření staveb a rozdělení pozemků zejména v kraji Jihočeském.

RADON EXPRES s.r.o.

Adresa
Hrabákova 213, 261 01 Příbram
E-mail
email  
Web
http://www.radonexpres.cz/
Telefon
+420777613554

Měření radonu na pozemcích a ve stavbách, geodetické práce, inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, vrtání studní, projekty studní, zemní práce, prodej drceného kameniva, hrubých a ušlechtilých kamenických výrobků. Komplexní služby ve sféře zajištění objektivních a nutných podkladů ...

SQZ, s.r.o.

Adresa
U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc
E-mail
email  
Web
http://www.sqz.cz
Telefon
+420602683111

SQZ, s.r.o. je společnost zabývající se kvalifikovaným prováděním laboratorních prací i zkoušením na stavbě v oblastech dopravního a inženýrského stavitelství. Měříme hluk v pracovním a nepracovním prostředí, prach, vibrace, umělé osvětlení. Zpracování hlukových studií. Provádíme průzkumné a diagnos...

SURGEO, s.r.o.

Adresa
Plucárna 3560/1, 695 01 Hodonín
E-mail
email  
Web
http://www.surgeo.cz
Telefon
+420518333344

Naše společnost se zabývá prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, projekční činností (kopané a vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla), skenováním, digitalizací a zpracováním grafických a atributových dat pro systémy GIS, digitalizací rozsáhlých mapových a výkresových archivů a další...

VPGEO, s.r.o.

Adresa
Květná 1030, 591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail
email  
Web
http://www.vp-radon.cz
Telefon
+420603486822

Měření radonu, hydrogeologické práce a posudky, inženýrskogeologické práce a posudky, posudky na vsak, statické zatěžovací zkoušky, projektová dokumentace k vrtané studni, hydrogeologické vyjádření k odběru podzamních vod z vrtu

GK Václav Heppner

Provádíme geodetický průzkum, zhotovování mapových podkladů pro projek...

Ing. Jan Rambousek

Geodézie, zajišťujeme geometrické plány, vytyčování hranic parcel, vyt...

Libor Pohořelský DS+Geo projekt

Poskytuji geodetické práce. Dále zajišťuji vyhotovení dopravně-urbanis...

1. Geo, spol. s r.o.

Naše geodetická firma zajišťuje geodetické práce, geometrický plán, vy...

1. Geo, spol. s r.o.

Geodetické práce, geodézie pro katastr a v stavebnictví, pozemkové úda...

1. pasportizační v.o.s.

Společnost provádějící technické pasporty objektů a budov vč. datových...

3G Praha

20 geodetů zajišťuje kompletní zeměměřické práce – vytyčování (vytyčen...

3GEOME3

Nabízíme komplexní řešení v oblasti inženýrské geodézie, katastru nemo...

Abeceda Stavby

KONTROLA STAVU NEMOVITOSTI,MĚŘENÍ VLHKOSTI V OBJEKTU,TERMOVIZE,ROZPOČT...

Adam Koukal Geodetická kancelář

zaměřování inženýrských sítí, geodetické práce ve výstavbě, tvorba ge...

Adam Špelina

mapování - podklady pro projekt, práce pro katastr nemovitostí - geom...

AGEREK, s.r.o.

Nabízíme geometrické plány a vytyčování pozemků, účelové mapy, zaměřov...

AGERIS, s.r.o.

Nabídka projekční, průzkumné, analytické, koncepční a poradenské činno...

AGES Pardubice, s.r.o.

Provádění geodetických prací, geometrických plánů, mapových podkladů, ...

AGROPROJEKTA, spol. s r.o.

Zabezpečujeme: - činnost v oblasi posuzování vlivů staveb na ŽP - č...

AGROREAL CZ, s.r.o.

Firma se specializuje na geodetické práce, zejména geometrické plány a...

AGs-plán, s.r.o.

Poskytujeme vám komplexní služby v oblasti geodetických prací. Co si p...

AIR ATLAS spol. s r.o. GEODETICKÁ KANCELÁŘ

Provádíme veškeré geodetické práce, geometrické plány na rozdělení poz...

AIR ATLAS, spol. s r.o.

Provádíme veškeré geodetické práce, plány na rozdělení pozemků, vyznač...

Alena Klemšová

Provádíme veškeré geodetické práce: zaměření staveb, dělení pozemků, v...

Aleš Lásko

Nabízíme širokou škálu geodetických prací v rámci Královéhradeckého a ...

Aleš Štěpánek

Nabízíme geodetické a vytyčovací práce, geometrické plány či zaměření ...

Alexander Nardelli

Nabízíme výrobu, montáž a revizi elektrických rozvodných, řídicích a s...

Alexandr Černý, Geodetické služby Krupka

Zajištění geodetických služeb pro občany, drobné stavebníky, státní or...

ALFA GEODETA, s.r.o.

Geodetická kancelář s působností v Praze a okolí, Benešově a Kolíně. P...

All - Geo Praha, s.r.o.

Veškeré geodetické práce pro katastr nemovitostí i v inženýrské výstav...

allGEO ing. Lubor Pekarský

Geodeti zajistí vše pro katastr nemovitostí: geometrické plány, vytyče...

ALU - INOX, s.r.o.

Nabízíme prodej nerezového a skleněného zábradlí, úchytů skel. Dále vy...

Andrea Indrová In - Geo

Provozujeme geodetickou kancelář. Nabízíme zaměření staveb ke kolaudac...

Anes Rakad - GEOPOINT REALITY

Fyzická osoba na trhu od roku 1992, počet zaměstnanců 3-10 dle objemu ...

Angermeier Engineers, s.r.o.

Inženýrská a geodetická kancelář: geotechnický monitoring, geodetické ...

AQUA GEODETICA s.r.o.

Naše firma se dlouhodobě zabývá zprostředkováním veškeré činnosti v ob...

ARCADIS CZ a.s.

Jsme významná geotechnická konzultační a projekční společnost. Provádí...

Area geodet Čížková, spol. s r.o.

Provádíme geometrické plány, vytyčování hranic, výškopisné a polohopis...

AREA ZKH, s.r.o.

Poskytování inženýrské geodézie, účelového mapování a pozemkové úpravy...

ARITMET s.r.o.

Geodetická a obchodní činnost, geodetické práce ve stavebnictví dále z...

ArtepGeo, s.r.o.

Provádíme geologické průzkumy, posudky, odborné vyjádření, inženýrskog...

ATE CR, a.s.

inženýrskogeologický průzkum, geologické práce, hydrogeologický průzku...

Produkty (nalezeno 555 produktů)

Sanace černé skládky (Praha - Veleslavín)

Odpadové hospodářství, sanace a rekultivace, skládky - Geoaktiv s.r.o.

Firma zajišťuje geologické posouzení vybrané lokality pro založení skládky včetně výběru vhodného minerálního těsnění a jeho aplikace na dané lokalitě, posouzení míst starých skládek a zpracování návrhu ne jejich sanaci. Firma provozuje zařízení na využívání odpadů s kapacitou 85 tis. m3 k ukládc...

Logo

Revize skalních svahů nad komunikacemi - Geoaktiv s.r.o.

Provádíme revize skalních svahů nad veřejnými komunikacemi - silnicemi, železnicí, tramvajovými tratěmi, dálnicemi, cestami pro pěší (v případech přirozených skalních stěn, umělých zářezů a odřezů) v místech, která mohou řícením a sesutím potenciálně ohrozit zdraví a životy občanů, popřípadě způsobi...

logo

Podklady pro projekty

Pokud jste již dostavěli a chcete kolaudovat, budete kromě nejrůznějších revizí a potvrzení potřebovat i některé dokumenty od geodeta: potvrzení o vytyčení stavby - Jde o potvrzení vyžadované stavebním zákonem, že stavba byla vytyčena k tomu oprávněnou osobou. Geometrický plán - Potřebujete jej ...

logo

Inženýrská geodezie

Inženýrská geodézie je část geodézie, která se zabývá činnostmi spojenými s výstavbou budov, komunikací a dalších inženýrských staveb. Výstavba jakýchkoliv objektů většího rozsahu je náročná činnost, při které je třeba úzce spolupracovat s geodetem.

Geologické práce v oboru inženýrské a ložiskové geologie

Geologické práce v oboru inženýrské a ložiskové geologie

Geologické práce v oboru inženýrské a ložiskové geologie, přebírka základové spáry, sanace a rekultivace, řízení těžby v povrchových dolech, nakládání s odpady vyjma nebezpečných.

Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie

- Vytyčení staveb - Zaměření podkladové mapy pro objekty - Zaměření inženýrských sítí - Elektrické vedení (dle směrnic E.on) - nadzemní, kabelové, přípojky VN, NN - Voda a kanalizace (dle směrnic SVK Žďársko) - Plyn (dle směrnic RWE) - Dokumentace skutečného provedení staveb Digitální výstu...

Geodetické a geologické práce

Geodetické a geologické práce

Nabízíme provedení veškerých geodetických prací - zhotovení geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí, vytyčování pozemků a identifikace parcel, mapování, zaměření líniových staveb aj., dále pak provedení prací v oblasti důlního měřictví, veškerých geologických prací - inženýrsko-geologi...

Geologické práce

Geologické práce

Poskytujeme následující geologické práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie a ochrany životního prostředí: - Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb - Zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zájmových území - Vyhledávání lokalit vhodných pro v...

Projekční práce

Nabízíme zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů (geologických, geodetických, vodohospodářských, mapových aj.) pro následující druhy staveb.

Inženýrská činnost

Zpracování a projednání povodňových a havarijních plánů, projednání dopravních opatření, vyjádření správců sítí, geodetické práce.

Logo

Služby proutkaře

Proutkař zjšťuje s využitím tradičních postupů, pomůcek nebo pří'strojůı anomálie vzniklé nestejnorodostí vrstev zemního podloží. Hledá toky podzemních vod, vodní zdroje a místa nevhodná pro dlouhodobý pobyt ovlivňující výkonnost člověka a užitkovost zviřat. Po Praze dopravu neúčtujeme.

Čeřiny na ordovických břidlicích v Loděnici u Berouna

Průzkum ložiskově geologický - Geoactiv s.r.o.

Pro těžební organizace zajišťujeme vše od prvních informativních kroků přes průzkum, povolení pro těžbu, deponie, jednání s úřady, dohled nad těžbou, uzavření ložiska a jeho rekultivaci

logo

Vytyčování a zaměřování staveb a pozemků

Vytyčit rodinný dům zní jako snadná věc,ale není tomu tak.Pokud má jednoduchý půdorys, vypadá to jako práce, kterou zvládne každý. Jenže projektant umístí a okótuje stavbu od hranice parcel, které už nemusí být tak úpně jednoznačné. Proto doporučujeme nechat si napřed parcelu vytyčit a předejít tak ...

logo

Práce v oblasti katastru nemovitostí

Geometrický plán je technická listina, která definuje a popíše změnu, kterou chcete realizovat. Změny jsou obecně tři – rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vyznačení věcného břemene. Na základě realizovaného geometrického plánu se teprve může sepsat patřičná smlouva (kupní, směnná nebo darovací). ...

GEO VM s.r.o. - geodetické služby

GEO VM s.r.o. - geodetické služby

Vyhotovíme pro Vás geometrické plány, vytyčíme vlastnické hranice, vypracujeme výškopisné podklady pro projekty, zaměříme Vám skutečné provedení staveb včetně inženýrských sítí atd. Měření je zpracováno v digitální podobě s výstupy dle požadavků objednavatele.

Geodetické služby - práce v katastru nemovitostí

Geodetické služby - práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány na: - zaměření budov v KN (dokončené stavby ke kolaudaci, rozestavěné stavby pro získání úvěrů, hypotéky apod, přístavby staveb) - rozdělení pozemku - změnu hranic pozemku - vyznačení věcného břemene - vytyčení hranic pozemků

logo

Geodetické práce - GEOKING s.r.o.

Poskytujeme veškeré geodetické práce. web: www.geodetkralupy.cz

Zeměměřictví

Zeměměřictví

Vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost, polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu, vytvoření digitálního modelu terénu (DMT).

Důlní měřictví

Servisní služba hlavního důlního měřiče, připojování a zaměřování důlních děl. Provedení veškerých důlně měřických prací v podzemí i na povrchu.

GEOLES HRADEC KRÁLOVÉ, geodetické zaměření pozemků a staveb

GEOLES HRADEC KRÁLOVÉ, geodetické zaměření pozemků a staveb

Geodetické práce vám zajistíme rychle, levně a kvalitně. Zakázky zpracuje vždy jen úředně oprávněný zeměměřický inženýr s mnohaletou praxí v oboru.

 • Lokalita: Hradec Králové
Geodetické práce - Dopravní stavby

Geodetické práce - Dopravní stavby

Zajišťujeme kompletní servis pro Vaší stavbu od prvotního zaměření geodetických podkladů, přes vytyčovací práce a kontrolní zaměřování až po skutečné provedení ... Dopravní stavby: - Mapové podklady pro vyhotovení liniové stavby (polohopis, výškopis, řezy, profily) - Základní a podrobné vytyčen...

 • Lokalita: Pardubice II, Polabiny
Inženýrská a stavební geodézie

Inženýrská a stavební geodézie

Kontrolní měření v průběhu výstavby. Dokumentace skutečného provedení stavby.

 • Lokalita: Hradec Králové
Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Nabízíme vytyčování vlastnických hranic pozemků.

 • Lokalita: Česká Lípa

Vytyčování a zaměřování staveb

Nabízíme vytyčování a zaměřování staveb.

 • Lokalita: Česká Lípa
Geodézie Dobruška

Geodézie Dobruška

Firma Geospol zajišťuje komplexní služby v oblasti geodézie. Naší činností jsou tedy geodetické práce, z nichž můžeme jmenovat např. zaměření staveb či vytyčení pozemků. V rámci geodézie zpracováváme také mapové podklady. Služby v oblasti geodézie poskytujeme především v okresech Rychnov nad Kněžnou...

 • Lokalita: Dobruška
ge

Geodezie a kartografická činnost

Provádíme veškeré geodetické práce jako například zaměřování novostaveb, dělení pozemků, vytyčování hranic pozemků a staveb, vyhotovování technických map, mapování a podobně.

 • Cena: dle zakázky
 • Lokalita: Blížejov
Geometrické plány

Geometrické plány

Vyhotovujeme geometrické plány.

 • Cena: dle zakázky
 • Lokalita: Hodonín
Geodetické práce - Výstavba rodinných domů

Geodetické práce - Výstavba rodinných domů

Výstavba rodinných domů: - Zaměření podkladů pro vyhotovení projektové dokumentace - Výškové a polohové osazení domu - Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení rozestavěné budovy (pro čerpání hypotéky či úvěru) - Skutečné zaměření inženýrských sítí - Kompletace geodetických dokumentů ke kol...

 • Lokalita: Pardubice II, Polabiny
Zaměření plynových přípojek

Zaměření plynových přípojek

Zaměření plynové přípojky a vyhotovení geometrického plánu na věcné břemeno.

 • Cena: 3.500,- Kč
 • Lokalita: Pardubice II, Polabiny
Geodézie v katastru nemovitostí

Geodézie v katastru nemovitostí

Geometrické plány - stavby, rozdělení pozemků, břemena.Vytyčování hranic pozemků.

 • Lokalita: Hradec Králové
Geodetické práce

Geodetické práce

Geodetické práce jsou na našich stavbách samozřejmostí. I silnice se dá postavit s přesností 2mm. Přesná výměra základů RD, plotů, teras, pozemků to vše patří k naší práci. A navíc zdarma při realizaci stavebních a zemních prací naší firmou LSP.

 • Lokalita: Chrudim IV

Vyhotovování geometrických plánů

Nabízíme vyhotovování geometrických plánů na rozdělení pozemků a vyřízení věcných břemen.

 • Lokalita: Česká Lípa
konik

Stáj VALMONT jezdecký objekt

turistika ,jízda na koni, výuka jízdy a možnost sezonního ubytování

 • Cena: dohodou
 • Lokalita: Jakartovice
Vytýčení staveb

Vytýčení staveb

Zajišťujeme vytýčení staveb.

 • Cena: dle zakázky
 • Lokalita: Hodonín
Geodetické práce

Geodetické práce

Zajišťujeme kompletní geodetické práce.

 • Cena: dle zakázky
 • Lokalita: Hodonín