DevContact.cz
| katalog stavebních firem

AMEC Nuclear Czech Republic, a.s.

Křenová 184/58, Brno-střed, Trnitá, provozovna Jaderná elektrárna Temelín, PSČ 3

Oborem podnikání AMEC NCR a.s. (dříve ALLDECO.CZ a.s.) je poskytování specializovaných služeb zákazníkům nejen v jaderném odvětví a v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a nebezpečnými odpady a při dekontaminaci strojů, zařízení a stavebních povrchů ale také v oblasti dekontaminačních a sanačních prací v chemickém průmyslu, strojírenství, v důlním a uranovém průmyslu a všude tam, kde je potřeba zásahů pro zajištění ekologické rovnováhy. Skupina AMEC má 23 000 zaměstnanců a pobočky ve 30 státech světa. Zaměřením společnosti je poskytování komplexních služeb pro zákazníka v oblastech jako jsou aplikace dekontaminačních technik pro veškeré povrchy a zařízení v jaderné i klasické technologii a průmyslu. Zejména chemické dekontaminace, elektrochemické dekontaminace a specializované dekontaminační techniky, nakládání s radiokativními odpady, zahrnující jejich sběr, třídění, zpracování, úpravu a přepravu a to včetně nutných měření, analýz a hodnocení. Dále zahrnující manipulace s netypickými druhy odpadů včetně návrhu a výroby potřebných zařízení a procesních technologií pro jejich vyjímání, zpracování a úpravu. Zpracovávání studií, analýz a projektů, zejména pak v oblasti EIA, bezpečnostních zpráv PSAR a SAR, provádění měření, školení, další služby spojené s bezpečností při nakládání se zdroji ionizujího záření. Zpracování dokumentace dle platné legislativy, která je vyžadována při činnosti spojené s nakládáním se zdroji ionizujícího záření a likvidace nahodile nalezených radioaktivních zdrojů.

Hledáte nové zákazníky?

Máme aktuálně 6.618 aktivních poptávek u kterých hledáme dodavatele. Zadejte číslo, zavoláme zpět do 15 minut a najdeme ty pro vás.