Projektová dokumentace Mironstav

Doporučujeme

Nemáte-li svojí vlastní projektovou dokumentaci, zpracovanou odborně způsobilou osobou v souladu s platnými normami a předpisy, jsme schopni Vám ji zajistit. Projektová dokumentace stavby musí dle platných norem a předpisů obsahovat zejména: - souhrnnou průvodní zprávu - navrhované stavebně technické řešení stavby - požárně technické řešení - údaje o nadzemních a podzemních stavbách na stavebním pozemku a sousedních pozemcích - u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o těchto zařízeních - splnění podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy - způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu - celkovou situaci stavby

Přejít na web dodavatele
  • Cena: dle zakázky
  • Lokalita : Praha 10

Další produkty dodavatele

Obnova památek

Obnova památek

Provádíme obnovu a rekonstrukce památek. Garantujeme: dodržení požadavků na kvalitu krátké dodací lhůty s předáním díla "na klíč" záruční lhůty na dodané dílo použití zařízení a materiálů, které jsou prověřeny z hlediska kvality kontrolu projektu (před zahájením vlastní výstavby)

Zajištění dotací Mironstav

Zajištění dotací Mironstav

Naše firma dlouhodobě spolupracuje s odborníky na zajištění dotací v oblasti stavebnictví, kteří mají přehled o aktuálních dotačních programech. Na základě spolupráce jsme schopni Vám aktuálně nabídnout možnosti čerpání dotací a pomoc s jejich vyřízením. Obecný postup při zajištění dotace: ...

 Demolice a zemní práce

Demolice a zemní práce

Nabízíme demoliční a zemní práce

bytový dům

Stavba a rekonstrukce domů

Nabízíme stavbu a rekonstrukce rodinných a bytových domů.

Kontakt

MIRONSTAV s.r.o.

Adresa
Aubrechtové 3107, 106 00 Praha 10
E-mail
email
Web
http://www.mironstav.cz
Telefon
+420702204723


Kontaktní formulář