DevContact.cz
| katalog stavebních firem

Laboratorní zkoušky

GEMATEST spol. s r.o., Dr. Janského 954 , Černošice

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin a zakládání staveb. Smykové zkoušky zemin (krabicové a triaxiální smykové zkoušky, stanovení totálních,efektivních a reziduálních parametrů smykové pevnosti, zkoušky pevnosti v prostém tlaku na zeminách). Zkoušky stlačitelnosti a prosedavosti v edometru, stanovení časového průběhu konsolidace, zkoušky bobtnavosti a smrštitelnosti jílovitých zemin. Zkoušky pevnosti na horninách (prostý tlak, příčný tah, pevnost hornin drcením nepravidelných těles). Zkoušky propustnosti v tlakových komorách a v propustoměru s konstantním spádem. Zkoušky zhutnitelnosti a únosnosti zemin Proctor standard a CBR (California Bearing Ratio), zkoušky relativní ulehlosti nesoudržných zemin. Stanovení receptur pro zlepšení vlastností zemin (např. hydraulickými pojivy) a zkoušky stabilizovaných směsí. Fyzikální a technologické zkoušky stavebního kamene a drceného kameniva (zkoušky otluku Los Angeles a pevnosti v rázu, fyzikální zkoušky¨, včetně vyhodnocení podle platných norem). Základní fyzikální zkoušky štěrkopísků, kamena a drceného kameniva (zrnitost, humusovitost,odplavitelné částice,nasákavost, zkoušky mrazuvzdornosti, trvanlivosti v síranu sodném). Technologické zkoušky kameniva a drceného kamene (otluk Los Angeles, drtitelnost v tlaku). Mechanické zkoušky betonů a zásypových směsí likvidovaných důlních báňských děl (kromě akreditačního osvědčení ČIA byla naše laboratoř rozodnutím Českého báňského úřadu ze dne 16.4.1998 určena zkušebnou k provádění zkoušek pevnosti zásypového materiálu likvidovaných hlavních důlních děl a k zjišťování kvality tohoto materiálu).

Firma GEMATEST spol. s r.o.
Adresa Dr. Janského 954, Černošice
Telefonní číslo +420 605 765 448
E-mailová adresa j.manda@gematest.cz

Fotogalerie

Zajímavé produkty jiných firem

Geodetický software GeusNET verze 3.0

  • Lokalita: Brno-sever, Husovice

Elektrárenská chemie

  • Lokalita: Brno-jih

Mapové podklady

  • Lokalita: Děčín I-Děčín

Nabíječka baterií Pentax

  • Lokalita: Brno-sever, Husovice

Geodetické práce pro projekty staveb

  • Lokalita: Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky

Projekční a architektonická činnost

  • Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Kanalizační dna

  • Lokalita: Brno-jih

Multiparametrické sondy

  • Lokalita: Brno-Líšeň

Geodetické práce

  • Lokalita: Poděbrady II

Kontaktní formulář