DevContact.cz
| katalog stavebních firem

Inženýrská geodézie

GBS Praha s.r.o., Rychnovská 408 , Praha 18, Letňany

Inženýrská geodézie je část geodézie, která se zabývá činnostmi spojenými s výstavbou budov, komunikací a dalších inženýrských staveb. Výstavba jakýchkoliv objektů většího rozsahu je náročná činnost, při které je třeba úzce spolupracovat s geodetem. Vytyčování staveb – geodet vytyčuje umístění objektu, tvar stavebních konstrukcí v různých fázích výstavby a tím přímo ovlivňuje výslednou podobu stavby. Terénní úpravy a zemní práce, kubatury – geodet určuje výšky terénu a výkopu nebo přímo řídí výkopové práce. Sledování a výpočet deformací – u některých náročných stavebních objektů, nebo i třeba zemních prací se již v průběhu projektových prací počítá s tím, že se zatěžováním konstrukce dojde k jejímu průhybu, nebo jiné deformaci. Například u jeřábové dráhy, nebo mostu se počítá průhyb při maximální zátěži. Kontrolní měření svislosti – v případě některých vysokých svislých konstrukcí jako jsou stožáry a věže je třeba ověřit jejich svislost. Odpovědný geodet investora – v mnoha případech je třeba důsledně kontrolovat stavební firmu a realizaci některých náročných částí staveb. Odpovědný geodet projektanta – i pro projektanta je důležité ohlídat některé důležité skutečnosti – odstup od jiných staveb a inženýrských sítí. Zaměření skutečného provedení stavby – každou stavbu je třeba zaměřit, ale zejména to platí u podzemních staveb, jako jsou inženýrské sítě. Do budoucna je důležité vědět, kde přesně leží plynovod, nebo kabel vysokého napětí. Naše služby jsou v tomto oboru naprosto profesionální, spolupracujeme s největšími stavebními firmami v ČR (Skanska, Metrostav a Eurovia ) a podílíme se na stavbách zásadního významu jak pro Prahu, tak pro ČR.

Firma GBS Praha s.r.o.
Adresa Rychnovská 408, Praha 18, Letňany
Telefonní číslo +420 283 923 121, +420 602 277 222
E-mailová adresa jakub.cermak@gbs.cz

Fotogalerie

Zajímavé produkty jiných firem

Vzduchové clony

  • Lokalita: Hradec Králové, Nový Hradec Králové

Odolné polní počítače - PDA Archer

  • Lokalita: Brno-sever, Husovice

Sušáky na prádlo

  • Lokalita: Ostrava, Slezská Ostrava

Regulace

  • Lokalita: Vyškov, Křečkovice

Izolační desky

  • Lokalita: Vyškov, Křečkovice

Ochrana potrubí před mrazem FlexiClic FP

  • Lokalita: Vyškov, Křečkovice

Projektování v průmyslu

  • Lokalita: Česká Lípa

Broušení a frézování betonových podlah

  • Lokalita: Česká Lípa, Dubice

Detektor podzemních vedení

  • Lokalita: Brno-sever, Husovice

Adhydritové podlahy

  • Lokalita: Nové Město nad Metují

Kontaktní formulář