Drtíme vše dřevěné

Energetické využití technologicky nezpracovatelné dřevní hmoty představuje ekologickou a současně i ekonomickou cestu ke snížení nákladů za palivo při doprovodném snížení emisí škodlivých látek, oproti zdrojům na uhlí a koks. Disponujeme technikou - recyklátorem BEAST 3680, který je schopný jinak obtížně využitelný dřevný odpad jako jsou velké větve, pařezy, palety, zelené organické odpady, kůra, listí, dřevěné odřezky, železniční pražce, střešní šindele přeměnit na biomasu či dřevní štěpku.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Ostrava, Svinov

Kontakt

Greener, s.r.o.

Adresa
Kmochova 341/1, 721 00 Ostrava, Svinov
Web
http://www.greener.cz