Stavební objekty - dokumentace

Vypracováváme dokumentace na stavby drobné a jednoduché, inženýrské, pozemní a technické prostředí staveb. Jedná se o stavby energetické, jako jsou budovy rozvoden a společných provozů, distribučních trafostanic, elektroenergetická díla venkovního provedení včetně objektů s tím souvisejících, jako jsou např. komunikace, oplocení, kabelovody, ČOV, kanalizační a vodovodní přípojky apod., ale i neenergetické jako jsou např. obchodní střediska, garáže, vrátnice, sklady, rodinné domky apod. Jedná se buď o novostavby, nebo stavební úpravy (rekonstrukce staveb), případně jejich demolice.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : 1 Valašské Meziříčí

Zajímavé produkty jiných firem

Expertní a znalecké posudky staveb

Expertní a znalecké posudky staveb

Provádíme expertní posudky staveb. Díky bohaté zkušenosti předních odborníků dosahujeme vysoké úspěšnosti při řešení sporů mezi dodavateli a investory.

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Klientům nabízíme následující služby: - studie proveditelnosti investičních záměrů; příprava staveb a technická pomoc při řízení stavebních projektů; zpracování rozpočtů a výkazů výměr, kontrola množství jednotek a použitých technologií; organizací výběrových řízení na dodavatele stavby včetně vyhod...

Architekti

  • Lokalita : Brno-Židenice

Projekty domů a staveb

  • Lokalita : Benešov

Realizace staveb

  • Lokalita : Praha 1
Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Stavebníkům nabízíme činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky zákona 309/2006 Sb. ve fázi přípravy a realizace staveb. Kdy je nutný koordinátor BOZP na staveništi: - pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykon...

Projekt rodinného domu - dvě podlaží, do 150 m2

Projekt rodinného domu - dvě podlaží, do 150 m2

varianta přízemní a podkroví nebo patro, do 150 m2 zastavěné plochy, projekt pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, včetně průkazu energetické náročnosti budovy, bez přípojek, bez změření radonového indexu pozemku

Projektová činnost

  • Lokalita : Prostějov

Kontakt

ENPRO Energo s.r.o.

Adresa
Sokolská 137/45, 757 01 1 Valašské Meziříčí
Web
http://www.enpro.cz/