Firmy (nalezeno 35 firem)

Alois Maroň

Nabídka projektových a inženýrských služeb ve stavebnictví.

AS PROJECT CZ s.r.o.

Architektonická kancelář - projektová činnost, inženýrská činnost obor...

ATD Jihlava, s.r.o.

Poskytujeme projektové práce ve stavebnictví a technický dozor investo...

ATELIER MK

Nabízíme architektonické a projekční práce ve stavebnictví včetně návr...

Doc.Ing. Zdeněk Matějka, DrSc.

Projektová a posudková činnost v oblasti stavebnictví. Poradenství pro...

František Turek

Nabízíme dozor na stavbě a projekční činnost. Praha a okolí.

GEONOVA s.r.o.

Firma provádí jako hlavní činnost geodetické práce v katastru nemovito...

IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o.

Poskytujeme komplexní architektonické služby jako je design nábytku a ...

Ing. Aleš Sedláček

Nabídka stavební projekce, poradenství, stavebních dozorů, 3D vizualiz...

Ing. arch. Helena Káfoňková

rodinné domy důmyslně a správně architektonické studie návrh stavby...

Ing. arch. Jiří Šťáva - Stavarching

Nabídka služeb architekta, projektová a inženýrská činnost. Provádím n...

Ing. arch. Věra Junová

Projektování novostaveb, rekonstrukcí staveb, zahradní architektury.

Ing. Jiří Hnízdil

Nabízím kompletní projektové práce v oblasti pozemních staveb.

Ing. Josef Jonáš

Nabízím kompletní projektové práce ve stavebnictví.

Ing. Luboš Vetešník

Nabízím projektové práce se zaměřením na pozemní stavby.

Ing. Mária Necidová

projekty staveb, energetika staveb, ekonomika staveb.

Ing. Martin Liška

Projektování dopravních staveb a statika stavebních konstrukcí. Vykoná...

Ing. Rostislav Štěpán

Projektování staveb, tvorba statických výpočtů či posudků. Nabídka slu...

Jaroslav Vrána

Poskytuji projektování zemědělských i občanských staveb a rodinných i ...

KOINVEST, s.r.o.

Specializujeme se na projekční a inženýrskou činnost u vodohospodářský...

KV projektstav, spol. s r.o.

Nabízíme projektantské, inženýrské a stavební práce včetně zajištění t...

Ludvík Sadílek

Nabízíme kompletní projekční služby v oblasti vodohospodářství a kanal...

Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o.

Projekční kancelář, projekční činnost, inženýrská činnost ve výstavbě,...

PWB stavby s.r.o.

Obsahuje zabezpečení přípravy a realizace staveb. Do této činností pat...

Realizace a projekce staveb s. r. o.

Nabízíme realizaci a projekci vodohospodářských, dopravních, pozemních...

Roman Wirgler

Typové a individuální projekty rodinných domů. Stavby domů na klíč neb...

STATUS stavební a.s.

Zajišťujeme veškeré stavební práce včetně projekční činnosti, výstavby...

Tech-Komplex, s.r.o.

Návrhy a realizace obchodů na klíč. Dodáváme cenovky, plastové a pvc s...

VM REKOSTAV, s.r.o.

společnost VM REKOSTAV, s.r.o. se zabývá : - průmyslovou, občanskou i...

VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.

Provádíme stavby nových i rekonstrukce stávajících vodovodů a kanaliza...

VONKAMEN

Nabízíme kamenické a kamenosochařské práce ako např. kamenická a kamen...

Luboš Hlávka

Stavební a projekční činnost,inženýrská činnost

Lukáš Hakl

Výstavba a rekonstrukce domů

METAL PROGRES, ING, spol. s r.o.

projektová činnost ve stavebnictví

Pavel Burian

Projektové práce ve stavebnictví

Produkty (nalezeno 26 produktů)

Práce pro obce a správce sítí

Práce pro obce a správce sítí

Zaměřování inženýrských sítí, digitalizace a tvorba mapových podkladů pro projektanty, GIS.

 • Lokalita: Havlíčkův Brod
Práce v katastru nemovitostí

Práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány - pro rozdělení pozemků, vyznačení budov a věcných břemen.

 • Lokalita: Havlíčkův Brod
Ekologie stavby - voda

Ekologie stavby - voda

Voda je v současnosti ze všech přírodních zdrojů nejvíce ohrožená. V důsledku znečišťování životního prostředí je nezbytné změnit zacházení s pitnou vodou. Ekologické hospodaření s vodou je možné: šetřením vody využitím vody s rozličnou kvalitou na různé použití, místním čištěním vody.

 • Lokalita: Bory
Ekonomika stavby - orientační propočet stavby

Ekonomika stavby - orientační propočet stavby

Pro developérskou firmu, projekční kancelář, projektanta, investora, drobného stavebníka, stavební firmu zpracujeme orientační propočet stavby dle studie stavby a dle dokumentace pro územní řízení.

 • Lokalita: Bory

Výstavba budov -dokumentace pro provedení stavby

Zajistíme dokumentace pro provedení stavby.

 • Lokalita: Bory

Výstavba budov - dokumentace pro stavební povolení

Vytvoříme dokumentace pro stavební povolení.

 • Lokalita: Bory

Výstavba budov - studie

Provedeme potřebné studie pro výstavbu budov.

 • Lokalita: Bory

Ekologie stavby - energie - obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie - jejich energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy - energie biomasy, sluneční kolektory, fotovoltaické články, tepelné čerpadlo, energie větru.

 • Lokalita: Bory

Ekologie stavby - energie - tepelnětechnické výpočty

Základní tepelně - technické posouzení objektu dle Stavebního zákona a dle zákona o Hospodaření s energií.

 • Lokalita: Bory

Průkaz energetické naročnosti budovy

Zhotovíme průkaz energetické naročnosti budovy.

 • Lokalita: Bory

Energetický audit

Je posouzení stávajícího energetického stavu objektu a návrh úsporných opatření včetně posouzení ekonomického a ekologického, výstupem je zpráva o auditu.

 • Lokalita: Bory

Ekonomika stavby - cenový management

Zhotovíme cenový management.

 • Lokalita: Bory

Ekonomika stavby - výkaz výměr

Vypracujeme podrobný výkaz výměr.

 • Lokalita: Bory
Práce pro projektanty, investory a stavební firmy

Práce pro projektanty, investory a stavební firmy

Vytyčování staveb, vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb (pro kolaudaci tam kde není potřebný geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí).

 • Lokalita: Havlíčkův Brod
Ozeleněné fasády a střechy

Ozeleněné fasády a střechy

Ozelenění fasád a střech jsou opatření, která na naše okolí působí pozitivně: zadržuje prach, zvyšuje vlhkost, vytváří životní prostor pro užitečné druhy hmyzu, podle okolností nabízejí hnízdiště ptákům, zlepšují kvalitu vzduchu, oživují vzhled domu, podporují zdraví lidí.

 • Lokalita: Bory
Ekologie stavby - materiály

Ekologie stavby - materiály

Dodáváme hliněné omítky.

 • Lokalita: Bory

Výstavba budov - stavební dozor

Provádíme stavební dozor.

 • Lokalita: Bory

Výstavba budov - dokumentace pro výběrové řízení

Vypracujeme dokumentace pro výběrové řízení.

 • Lokalita: Bory

Výstavba budov - dokumentace pro územní řízení

Zpracujeme dokumentace pro územní řízení.

 • Lokalita: Bory

Nízkoenergetický a ekologický dům

Nízkoenergetický dům je budova se zvlášť nízkou spotřebou energie - nízkou v porovnání s dnes běžnou spotřebou. Kvalita nízkoenergetického domu závisí od koncepce a nesmí být zdůrazňováním jednotlivých technologií nebo určitých hmot.

 • Lokalita: Bory

Ekologie stavby - energie - zateplování budov

Návrh vhodné tloušťky tepelné izolace a detailů pro zateplovací systémy.

 • Lokalita: Bory

Ekologie stavby - energie - financování staveb

Státní program podpory úspor energie prostřednictvím ČEA, finanční prostředky ze Státního fondu pro životní prostředí.

 • Lokalita: Bory

Energetický průkaz

Energetický průkaz budovy obsahuje: identifikační údaje budovy, vlastníka budovy, umístění objektu, popis objektu, klimatické údaje lokality budovy. Energetický průkaz budovy je potřebný v rámci stavebního povolení.

 • Lokalita: Bory

Energetika stavby

Energetika stavby t.j. energetická náročnost budovy je souhrn investiční a provozní energetické náročnosti budovy. Provozní energetická náročnost je energie: pro vytápění a větrání, pro přípravu teplé vody, pro osvětlení, spotřebiče, chlazení, atd.

 • Lokalita: Bory

Ekonomika stavby - kalkulace nákladů

Provedeme kalkulace nákladů - materiály, mzdy, stroje, atd.

 • Lokalita: Bory

Ekonomika stavby - položkový rozpočet stavby

Zpracujeme položkový rozpočet stavby dle projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby.

 • Lokalita: Bory