Firmy (nalezeno 8 firem)

Ing. Lenka Nyklová

Nabízím zaměření rodinných domů, pasporty, stavební projekty a dokumen...

Ing. Milan Kulich

Nabízíme projektování pozemních staveb a jejich požární bezpečnosti.

Ing. Václav Stupecký

Nabízíme projektování se zaměřením na ocelové konstrukce. Poskytujeme ...

Ing. Vladimír Říha

Projektová a inženýrská kancelář provádějící projektové práce, stavebn...

Jiří Včelák

Zabývám se projektováním pozemních staveb jako jsou rodinné domy, přes...

Stavoka Kosice, a.s.

Firma se zabývá projekcemi a výstavbou vodohospodářských staveb, výsta...

THERMEKO spol. s r.o.

Zpracování průkazů energetické náročnosti (PENB), Energetické posudky ...

Zeměměřičská pozemková kancelář /ZPK/ spol. s r.o.

Činnost od roku 1991, provádíme veškeré geodetické práce - viz www.zpk...

Produkty (nalezeno 5 produktů)

logo

Projekční služby

Zabývám se projektováním pozemních staveb jako jsou rodinné domy, přestavby, přístavby a pasporty. Dále zajišťuji projekty čistíren odpadních vod. Poskytuji služby stavebního konzultanta a dozoru. Nabízím výpočty odvodů ze zemědělského půdního fondu.

  • Lokalita: Pecka
Zaměření pozemku

Zaměření pozemku

Účelem zaměření pozemku je vytyčení přesné polohy pozemku pro zakreslení do mapy. V rámci zaměření pozemku vyhotovíme geometrické plány, které se využívají pro vklad do katastru nemovitostí a jako podklad pro realizaci inženýrských sítí.

  • Lokalita: Stará Paka
Geodetické práce

Geodetické práce

Mezi geodetické práce vykonávané naší firmou patří zaměření pozemku a staveb, činnosti pro účely inženýrské geodézie a vklad do katastru nemovitostí a řada dalších.

  • Lokalita: Stará Paka
Mapové podklady

Mapové podklady

Mapové podklady jsou nezbytné pro účely geodézie ve stavebnictví. Pro mapové podklady je určující polohové a výškové měření. Mapové podklady dále vypracováváme na základě velkoměřítkového mapování.

  • Lokalita: Stará Paka
Vklad do katastru

Vklad do katastru

V portfoliu našich služeb najdete i geodetické práce pro vklad do katastru nemovitostí. Mezi tyto činnosti patří vypracování geometrického plánu, zajištění odhadu ceny nemovitosti, vyhotovení kupní smlouvy a následně i samotný vklad do katastru nemovitostí.

  • Lokalita: Stará Paka