Firmy (nalezeno 9 firem)

CTN - INFO s.r.o.

Architektonická kancelář s tradicí a zkušeností, projekce, inženýring,...

ENPRO Energo s.r.o.

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a k...

INDESTA, spol. s r.o.

Provádění staveb, speciální stavební práce, vrtání a řezání stavebních...

Ing. Jana Řezníková

Jsme projekční kancelář zabývající se projektováním vodohospodářských...

Ing.Ladislav HORA

Jsme projektová a inženýrská firma v oboru vodohospodářské i pozemní s...

Ing. Ladislav Hora

Nabízím projektovou činnost ve výstavbě.

Ing. Pavel Schmidt

Nabízíme projektování staveb a návrhy interiérů.

Ing. Vladimír Beran

Nabízím projektové práce v oblasti stavebnictví.

TF PROJEKT spol. s r. o.

Geologie a geotechnika.

Produkty (nalezeno 9 produktů)

Inženýrská činnost - příprava realizace staveb

Inženýrská činnost - příprava realizace staveb

Zabývám se projekty rodinných domů, od nejmenších po vícegenerační, domy cihelné i dřevostavby. veškeré projekční práce včetně přístaveb, nástaveb a rekonstrukcí studie osazení objektů (i typových) do terénu napojení na inženýrské sítě a zahradní objekty projektová dokumentace k územnímu a sta...

Projekty vnitřního i venkovního osvětlení

Projekty vnitřního i venkovního osvětlení

Zpracovávání dokumentace projektů veřejných osvětlení, vnitřního osvětlení budov.

  • Lokalita: 1 Valašské Meziříčí
Projekční činnost - Elektrická zařízení

Projekční činnost - Elektrická zařízení

V rámci produktu Elektrická zařízení zpracováváme projektové dokumentace pro venkovní a zemní distribuční sítě NN,VN a VVN do hladiny 110 kV. V případě požadavku zákazníka je možné i veřejnoprávní projednání liniové stavby včetně vyřízení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků, na nichž má být n...

  • Lokalita: 1 Valašské Meziříčí
Projektování vodohospodářských staveb

Projektování vodohospodářských staveb

Zpracovávám projektovou dokumentaci v oboru vodohospodářských staveb všech stupňů, studie, dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro získání finanční dotace. Provádíme dokumentace např na tyto stavby: ...

  • Lokalita: Děčín
Stavební objekty - dokumentace

Stavební objekty - dokumentace

Vypracováváme dokumentace na stavby drobné a jednoduché, inženýrské, pozemní a technické prostředí staveb. Jedná se o stavby energetické, jako jsou budovy rozvoden a společných provozů, distribučních trafostanic, elektroenergetická díla venkovního provedení včetně objektů s tím souvisejících, jako j...

  • Lokalita: 1 Valašské Meziříčí
energetické audity

Energetika budov - energetické audity

V rámci výstavby nových staveb nebo rekonstrukcí stávajících domů jsme schopni provést energetické audity jako podklady pro získání potřebných dotací, např. pro zateplení objektů.

  • Lokalita: 1 Valašské Meziříčí
Krajinné inženýrství

Krajinné inženýrství

Zpracovávám projektovou dokumentaci v oboru vodohospodářských staveb všech stupňů, studie, dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro získání finanční dotace. K projektům zajišťuji podle potřeby veškeré p...

  • Lokalita: Děčín
Projektování čistíren odpadních vod, úpraven vody apod.

Projektování čistíren odpadních vod, úpraven vody apod.

Zpracovávám projektovou dokumentaci v oboru vodohospodářských staveb všech stupňů, studie, dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro získání finanční dotace. Nabízím zpracování dokumentace čistírny odp...

  • Lokalita: Děčín
Projekty staveb a návrhy interiérů

Projekty staveb a návrhy interiérů

Nabízíme kompletní projektování staveb a návrhy interiérů.

  • Lokalita: Děčín