DevContact.cz
| katalog stavebních firem

Správce stavby, technický dozor investora

Garnets Consulting a.s., Československých legií 445 , Teplice

Doporučujeme

- sestaví projektový tým odborníků s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi - řeší vztahy investora, konzultanta a zhotovitele při zahájení, průběhu a dokončení stavby - kontroluje a řídí průběh změnového řízení - řeší případné spory - připravuje kontrolní dny, které jsou nástrojem konzultanta pro řízení průběhu stavby - zajišťuje správný průběh fakturace a finančního plnění stavby - vypracovává vstupní zprávu, která obsahuje hodnocení aktuálního stavu a popisuje způsob práce týmu

Firma Garnets Consulting a.s.
Adresa Československých legií 445, Teplice
Telefonní číslo +420 606 680 628
E-mailová adresa info@garnets.cz

Fotogalerie

Další produkty firmy

Technický a autorský dozor

Jedná se o kontrolní činnost při realizaci stavby pro investory (stavebníky).

  • Cena: dle služby
  • Lokalita: Teplice

Koordinátor BOZP

Zajišťujeme činnost koordinátora BOZP na staveništi.

  • Cena: dle zakázky
  • Lokalita: Teplice

Projektování a management

Nabízíme Vám v rámci našich služeb projektové přípravy a inženýrskou činnost.

  • Cena: dle služby
  • Lokalita: Teplice

Dotace

Poskytujeme komplexní služby a poradenství v oblasti dotačních titulů a státních podpor.

  • Cena: dle rozsahu práce
  • Lokalita: Teplice

Obnovitelné zdroje energie - Bioplyn

Poskytujeme služby a poradenství v oblasti stavebnictví a alternativních zdrojů energie -...

  • Cena: Dle zakázky
  • Lokalita: Teplice

Kontaktní formulář