Geodetické práce - GEOKING s.r.o.

Doporučujeme

Poskytujeme veškeré geodetické práce. web: www.geodetkralupy.cz

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Kralupy nad Vltavou

Další produkty dodavatele

logo

Podklady pro projekty

Pokud jste již dostavěli a chcete kolaudovat, budete kromě nejrůznějších revizí a potvrzení potřebovat i některé dokumenty od geodeta: potvrzení o vytyčení stavby - Jde o potvrzení vyžadované stavebním zákonem, že stavba byla vytyčena k tomu oprávněnou osobou. Geometrický plán - Potřebujete jej ...

logo

Inženýrská geodezie

Inženýrská geodézie je část geodézie, která se zabývá činnostmi spojenými s výstavbou budov, komunikací a dalších inženýrských staveb. Výstavba jakýchkoliv objektů většího rozsahu je náročná činnost, při které je třeba úzce spolupracovat s geodetem.

Speciální práce - GEOKING

  • Lokalita : Kralupy nad Vltavou

Katastr nemovitostí - GEOKING

  • Lokalita : Kralupy nad Vltavou
logo

Vytyčování a zaměřování staveb a pozemků

Vytyčit rodinný dům zní jako snadná věc,ale není tomu tak.Pokud má jednoduchý půdorys, vypadá to jako práce, kterou zvládne každý. Jenže projektant umístí a okótuje stavbu od hranice parcel, které už nemusí být tak úpně jednoznačné. Proto doporučujeme nechat si napřed parcelu vytyčit a předejít tak ...

logo

Práce v oblasti katastru nemovitostí

Geometrický plán je technická listina, která definuje a popíše změnu, kterou chcete realizovat. Změny jsou obecně tři – rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vyznačení věcného břemene. Na základě realizovaného geometrického plánu se teprve může sepsat patřičná smlouva (kupní, směnná nebo darovací). ...

Investiční výstavba - GEOKING

  • Lokalita : Kralupy nad Vltavou

Kontakt

GEOKING s.r.o.

Adresa
Mostní 747, 278 01 Kralupy nad Vltavou
E-mail
email
Web
http://www.geodetkralupy.cz
Telefon
+420603824034


Kontaktní formulář